Μαζί με τους ανθρώπους που κάνουν πράξη την λέξη φιλοξενία και βοηθούν τα μέγιστα στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας. Στιγμιότυπα από την κοπή πίτας του Σωματείου κατ/ρχων εστίασης και ψυχαγωγίας Ευβοίας «Ο Ξένιος Ζεύς».

Leave a comment